O nas

Idea utworzenia Stowarzyszenia Artystyczna Dolina Raby narodziła się marcu w 2013 r. w celu animacji życia kulturalno – społecznego i artystycznego oraz ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu.Od 2013 roku nasze Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz kultywowania historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać znacznie więcej – możemy zmieniać przyszłość, pielęgnując tradycje i szanując przeszłość.Pozyskane w ramach dotacji środki przeznaczamy na realizację kolejnych projektów i inicjatyw skierowanych do mieszkańców  Siedlca  i okolicy.

Zarząd Stowarzyszenia Artystyczna Dolina Raby

MW

Prezes

Mariola Pilch

Wiceprezes

Danuta Niemiec

Skarbnik

Jolanta Korbut

Członkowie stowarzyszenia
Korbut Jolanta
 Niemiec Anna
Korbut- Chmielek Justyna
Korbut Marcin
Cagiel Katarzyna
Bielak Elżbieta
Niemiec Danuta
Maciuszek Danuta
Maciuszek Maciej
Pilch Dorota
Pilch Mariola 
Pilch Marcin
Pilch Krystyna
Ból Zygmunt
Ból Małgorzata
Flasza Jan

Szymańska Helena

Cagiel Stanisław

                          SEKCJA MUZYCZNA

Marcin Korbut

Wokalista, aranżer, kompozytor, multiinstrumentalista. Absolwent Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni w klasie klarnetu i akordeonu, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych II stopnia w Krakowie w klasie saksofonu. Jest również absolwentem wydziału wokalnego Akademii Muzycznej w Katowicach(licencjat) oraz Akademii Muzycznej Krakowie(studia magisterskie), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Edukacja Muzyczna oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Kursu Kapelmistrzowskiego w Nowym Sączu. Brał udział w wielu koncertach w kraju i za granicą jako wokalista, tancerz i instrumentalista współpracując m.in. z Rosyjską Orkiestrą Narodowych Instrumentów z Moskwy im. Ossipova pod batutą Władimira Andropova, Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin, Zespołem Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki, Krakowskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, Capellą Cracoviensis, Krakowską Młodą Filharmonią, Orkiestrą Akademicką Akademii Muzycznej w Krakowie, Zespołem Pieśni i Tańca „Siedlecanie” i Chórem „Adoramus”. Uczestniczył w wielu kursach prowadzonych przez wielu znakomitych artystów m.in Kursy Wokalistyki Operowej w Krynicy. Obecnie chórmistrz Zespołu Pieśni i Tańca UJ "Słowianki".

Marcin Pilch

Tancerz, wokalista i instrumentalista. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni w klasie fortepianu. Ukończył również z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sobolowie w klasie saksofonu u pana Tomasza Skiby oraz Szkołę Muzyczną II stopnia w Krakowie w klasie saksofonu u dr Sebastiana Oronia . Finalista wielu konkursów ogólnopolskich między innymi XXI Konfrontacji Instrumentów Dętych w Oławie oraz Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych w Sosnowcu. Uczestniczył również w wielu kursach prowadzonych przez profesjonalnych muzyków z Polski i za granicy między innymi w Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu oraz w Ogólnopolskich Warsztatach Saksofonowo -Klarnetowych w Ostrowie Wielkopolskim. Przez 18 lat był tancerzem, wokalistą oraz klarnecistą Zespołu Pieśni i Tańca Siedlecenie, z którym odnosił sukcesy w wielu festiwalach międzynarodowych m.in. w Bułgarii, Turcji, Sycylii, Macedonii, Ukrainie, Litwie. Obecnie tancerz i wokalista Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”.

Justyna Chmielek-Korbut

Edukację muzyczną rozpoczęła w PSM I st. im. Jerzego Żurawlewa w Bochni w klasie skrzypiec. Swoje dziecięce zamiłowanie do muzyki następnie rozwijała w klasie perkusji i puzonu. W 2006 roku została przyjęta do PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. W tejże szkole kontynuowała naukę gry na puzonie w klasie pana Bogdana Piznala oraz skrzypiec dodatkowych w klasie pani Teresy Piech. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury prof. Stanisława Krawczyńskiego oraz w klasie puzonu prof. Zdzisława Stolarczyka. Jako instrumentalistka współpracowała z takimi dyrygentami, jak: Stanisław Krawczyński, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Adam Klocek, Maciej Tworek, Rafał Jacek Delekta, Paweł Przytocki, Marek Moś, Marzena Diakun, Colin Metters, Daniel Stabrawa. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu stypendialnego „MŁODA POLSKA”. Absolwentka II Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych w Nowym Sączu, które ukończyła z wyróżnieniem dyrygując Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej. Grała w kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Siedlecanie”, jest dyrygentką Parafialno-Gminnej Orkiestry Dętej „Sobolów”, z którą zdobywa liczne nagrody w kraju i za granicą.

SEKCJA ARTYSTYCZNA

Pasjonaci folkloru, tańca, muzyki, historii i tradycji regionu. Propagują kuchnię regionalną. Uczestnicy wielu konkursów śpiewaczych, kulinarnych, wystaw regionalnych, wernisaży, warsztatów  itp.

Krystyna Pilch
Danuta Maciuszek
Anna Niemiec
Helena Szymańska
Elżbieta Bielak
Dorota Pilch
bol
Zygmunt Ból
Maciej Maciuszek
Stanisław Cagiel

Niemiec Anna

Ból Małgorzata

Katarzyna Cagiel