Projekty

Powiatowe Święto Plonów

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby otrzymało dofinansowanie w wysokości 29 000 zł. Fundusze zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.: Powiatowe Święto Plonów.

IV JESIENNE IMPRESJE FOLKLORYSTYCZNE W ARTYSTYCZNEJ DOLINIE

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 000 zł. Fundusze zostały przeznaczone na realizację zadania pt.: IV Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie.

III JESIENNE IMPRESJE FOLKLORYSTYCZNE W ARTYSTYCZNEJ DOLINIE

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 r. pn. Mecenat Małopolski Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby otrzymało dofinansowanie w wysokości 9 000 zł. Starosto Powiatowe w Bochni przyznało fundusze w kwocie 5000 zł.  Fundusze zostały przeznaczone na realizację zadania pt.: III Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie.

II JESIENNE IMPRESJE FOLKLORYSTYCZNE W ARTYSTYCZNEJ DOLINIE

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. Mecenat Małopolski Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000 zł. Fundusze zostały przeznaczone na realizację zadania pt.: II Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie.

 

I JESIENNE IMPRESJE FOLKLORYSTYCZNE W ARTYSTYCZNEJ DOLINIE

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. Mecenat Małopolski Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby otrzymało dofinansowanie w wysokości 18 000 zł. Fundusze zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.: I Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie.

 

WYDANIE ALBUMU CD: NA SIEDLECKĄ NUTĘ. LUDOWE MELODIE Z ARTYSTYCZNEJ DOLINY

Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby dzięki wsparciu finansowemu w kwocie        4000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu z MECENATU wydało płytę   z tradycyjnymi pieśniami i melodiami regionu, również w nowoczesnej aranżacji. Zorganizowano również koncert promocyjny, w którym uczestniczyło około 300 odbiorców w różnym przedziale wiekowym  /dzieci, młodzież, dorośli  i seniorzy/. Realizacja zadania rozpoczęła się w drugiej połowie kwietnia 2018r. od wyselekcjonowania i wybrania do muzycznego opracowania z archiwalnego zbioru, pieśni i melodii ludowych regionu krakowskiego – Siedlca i Przyrabia. Materiał źródłowy pochodził ze zbioru „Pieśni Ludu Nadrabskiego” opracowanego przez D. Niemiec. Kolejnym etapem realizacji projektu były cykliczne majowe spotkania muzyków Kapeli Artystycznej Doliny Raby  pod kierownictwem         M. Korbuta  i opracowanie aranżacji pieśni i melodii ludowych pod względem rytmicznym,brzmieniowym, instrumentalnym z zachowaniem wierności tradycji,           ale również w   indywidualnej interpretacji i wersji wykonawczej . W  czerwcu odbyło się szereg prób przednagraniowych przygotowujących do profesjonalnej sesji nagraniowej w studio nagrań. Na przełomie lipca i sierpnia rozpoczęła się rejestracja materiału muzycznego w Studiu Produkcji Dźwiękowych. Muzycy indywidualnie i zespołowo uczestniczyli w nagraniach poszczególnych instrumentów oraz partii wokalnych. Aby uzyskać doskonałe brzmienie oraz najwyższe parametry techniczne nagrania, dokonano miksu i masteringu materiału dźwiękowego. Następnie  zostało wytłoczonych 250 płyt CD wraz z opakowaniem i okładką graficzną.Kolejny etap realizacji projektu polegał na zorganizowaniu koncertu promującego płytę. Wydrukowano zaproszenia, materiały promocyjne oraz afisze informujące o koncercie. Odbyły się próby przedkoncertowe.  11 listopada o godz. 16.30 odbył się koncert promocyjny w Domu Kultury w Siedlcu. Wystąpiła kapela Artystycznej Doliny Raby z repertuarem pieśni i melodii ludowych, które znalazły się na płycie. Gościnnie wystąpił także chór seniorów „ Złota Jesień” oraz chór polonijny „Czerwone Maki” z Mińska na Białorusi.  Realizacja zadania przyczyniła się do popularyzacji dawnej kultury, tradycji, zwyczajów, folkloru oraz  aktywizacji młodych twórców.