Przegląd Folklorystyczny

IV Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie

11 września Dom Kultury w Siedlcu znów rozbrzmiał folklorem. Na scenie pojawili się artyści z 7 powiatów i 10 gmin województwa małopolskiego i śląskiego. Wszyscy prezentowali swój dorobek artystyczny przyczyniając się do kultywowania tradycji ludowych i regionalnych. Występy oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksander Smaga –muzyk, główny specjalista do spraw muzyki w MCK Sokół w Nowym Sączu, Michał Pastuch-muzyk folklorysta, Wiesława Hazuka- choreograf, Beata Rompała- główny specjalista od upowszechniania kultury ludowej MCK Sokół w Nowym Sączu, Patryk Rutkowski- etnolog, antropolog kulturowy, choreograf, Danuta Niemiec- przedstawiciel organizatora. Wszyscy wykonawcy prezentowali na scenie folklor własnego regionu w formie tradycyjnej. Barwne stroje, piękna muzyka, niepowtarzalne wykonania pieśni ludowych towarzyszyły wszystkim kapelom i grupom śpiewaczym. Prowadzącym festiwal był Marcin Korbut – muzyk, pasjonat folkloru. Uroczystość odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Bochni oraz Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Szczególne podziękowania należą się Panu Piotr Dziurdzia -Radnemu Województwa Małopolskiego oraz zarządowi Powiatu Bocheńskiego panu Staroście Adamowi Korcie, wicestaroście Ryszardowi Drożdżakowi, radnym –Rafałowi Rudce, Markowi Rudnikowi i Jerzemu Błoniarzowi.

Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród zespołów i publiczności. W tym roku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zostaliśmy włączeni w „Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Józefa Szczurek – Żelazko- poseł na Sejm RP, Stanisław Bukowiec-poseł na sejm RP, Piotr Dziurdzia- Radny Województwa Małopolskiego, Ryszard Drożdżak- wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, Rafał Rudka, Jerzy Raczyński-radni Powiatu Bocheńskiego, ks.proboszcz Jerzy Bulsa, Bogdan Trzósło radny Siedlca, Beata Kaszewska – sołtys Siedlca, Anna Szymańska-przewodnicząca KGW Siedlec, Lucyna Batko przewodnicząca Spółki Pastwiskowej, Roman Pilch –wiceprezes OSP Siedlec.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu, jury za owocną pracę, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie, Starostwu Powiatowemu w Bochni, MCK Sokół w Nowym Sączu, koleżankom ze stowarzyszenia, które pomagały w organizacji uroczystości, panu Zygmuntowi Bólowi za wykonanie nagrody głównej” Siedleckiego pawia” oraz wszystkim sympatykom, którzy przybyli na festiwal. Gratulujemy wszystkim występującym i laureatom. Doceniamy, iż komisja w protokole odnotowała, że festiwal przyczynia się do kultywowania tradycji ludowych, a Siedlec jest ważnym ośrodkiem ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Wyniki festiwalu znajdują się w galerii.

III Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie

5 września 2021 roku Siedlec znów rozbrzmiał folklorem. Mimo pandemii  odbyły się III Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie. Do Siedlca przyjechali przedstawiciele z 3 województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Kapele oraz grupy śpiewacze kobiece i męskie prezentowały się przed jury w składzie: Wiesława Hazuka – choreograf, muzyk, Jadwiga Adamczyk –muzyk, główny specjalista ds. muzyki ludowej, kierownik sekcji dziedzictwa kulturowego MCK Sokół w Nowym Sączu, Patryk Rutkowski – etnolog, choreograf, Anetta Jasińska – muzyk, folklorysta, animator kultury, Danuta Niemiec – przedstawiciel Organizatora.
W przesłuchaniach konkursowych wzięli udział:
• Męska Grupa Śpiewacza SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
• Kapela Ludowa SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
• Kobieca Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
• Męska Grupa Śpiewacza PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
• Kobieca Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
• Męska Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
• Męska Grupa Śpiewacza BOLĘCANIE z Bolęcina
• Kobieca Grupa Śpiewacza BOLĘCANKI z Bolęcina Grupa Śpiewacza
• Regionalny Zespół Śpiewaczy RADOSTOWIANKI z Radostowic
• Męska Grupa Śpiewacza PODGRODZIANIE z Podgrodzia
• Kobieca Grupa Śpiewacza ALEBABKI z Igołomii
•Kapela Ludowa Szczyrzycanie
•Zespół Śpiewaczy MIZEROWIANKI z Mizerowa
•Kapela Ludowa ZALASOWIANIE
• Męska Grupa Śpiewacza OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Z Porąbki Uszewskiej
Wszyscy wykonawcy prezentowali na scenie folklor własnego regionu w formie tradycyjnej. Barwne stroje, piękna muzyka, niepowtarzalne wykonania pieśni ludowych towarzyszyły wszystkim kapelom i grupom śpiewaczym. Prowadzącym festiwal był Marcin Korbut – muzyk, pasjonat folkloru. Na sali nie było publiczności, ale można było oglądać transmisję on-line. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: poseł Stanisław Bukowiec, starosta Powiatu Bocheńskiego Adam Korta, wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak, kierownik Zespołuds. aktywności kulturowej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Jan Truś, proboszcz Parafii Chełm ks. Jerzy Bulsa, radny wsi Siedlec Bogdan Trzósło, sołtys Siedlca Beata Kaszewska . Nagrodą główną była statuetka „Siedleckiego Pawia” wykonana przez miejscowego artystę Zygmunta Bóla. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody finansowe. Należy podkreślić, że festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Mecenat Małopolski” oraz Starostwa Powiatowego w Bochni.  W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby wzbogaciło się o kolejny komplet stroju regionalnego, który będzie stanowić wizytówkę naszej wspaniałej miejscowości.  Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu, jury za owocną pracę, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie i Starostwu Powiatowemu w Bochni za sfinansowanie wydarzenia, także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Dziękujemy za szczere podziękowania od zespołów, które skierowane są do organizatorów.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 
 
 

II Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie

4 października 2020 roku Siedlec znów rozbrzmiał folklorem. Mimo pandemii koronawirusa odbyły się II Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie, niestety w zaostrzonych warunkach sanitarnych i bez udziału publiczności. Do Siedlca przyjechali przedstawiciele z 6 powiatów małopolski: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, limanowskiego i tarnowskiego w tym z 7 gmin Małopolski: tj. z gminy: Brzesko, Ciężkowice, Dobra, Łapanów, Michałowice, Trzebinia. Kapele oraz grupy śpiewacze kobiece i męskie prezentowały się przed jury w składzie: Wiesława Hazuka – choreograf, muzyk, Beata Rompała – folklorysta z MCK Sokół w Nowym Sączu- Biuro w Tarnowie, Patryk Rutkowski – etnolog, choreograf, Michał Pastuch – muzyk, folklorysta, choreograf, Danuta Niemiec – przedstawiciel Organizatora
W przesłuchaniach konkursowych wzięli udział:
• Zespół Śpiewaczy KARNIOWIANIE z Karniowic
• Męska Grupa Śpiewacza POGÓRZANIE z Jastrzębi
• Kapela Ludowa POGÓRZANIE z Jastrzębi
• Kobieca grupa Śpiewacza POGÓRZANKI z Jastrzębi:
• Kobieca Grupa Śpiewacza SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
• Męska Grupa Śpiewacza SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
• Kapela Ludowa SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
• Kobieca Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
• Męska Grupa Śpiewacza PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
• Kobieca Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
• Męska Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
• Kobieca Grupa Śpiewacza GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
• Męska Grupa Śpiewacza PSARZANIE z Psar
• Kobieca Grupa Śpiewacza PSARZANIE z Psar
• Kapela Ludowa OPATKOWICE z Zakliczyna
• Kapela Ludowa ŁAPANOWIANIE z Łapanowa.
Wszyscy wykonawcy prezentowali na scenie folklor własnego regionu w formie tradycyjnej. Barwne stroje, piękna muzyka, niepowtarzalne wykonania pieśni ludowych towarzyszyły wszystkim kapelom i grupom śpiewaczym. Prowadzącym festiwal był Marcin Korbut – muzyk, pasjonat folkloru. Na sali nie było publiczności, ale można było oglądać transmisję on-line. Po obradach jury Pan Patryk Rutkowski odczytał protokół z obrad, a przybyły na uroczystość poseł Stanisław Bukowiec oraz wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak wręczyli nagrody. Nagrodą główną była statuetka „Siedleckiego Pawia” wykonana przez miejscowego artystę Zygmunta Bóla. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody finansowe. Należy podkreślić, że festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Mecenat Małopolski”. Nagrodę również ufundował wicestarosta Ryszard Drożdżak. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby wzbogaciło się o kolejny komplet stroju regionalnego, który będzie stanowić wizytówkę naszej wspaniałej miejscowości. II festiwal zapamiętamy zapewne na długo, gdyż przebiegał on w szczególnych warunkach sanitarnych, bez publiczności, a wszyscy, którzy znajdowali się na terenie obiektu musieli być w maseczkach. Miejmy nadzieję, że w taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu, jury za owocną pracę, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie za sfinansowanie wydarzenia, panu posłowi Stanisławowi Bukowcowi oraz wicestaroście Ryszardowi Drożdżakowi za przybycie, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. Dziękujemy za szczere podziękowania od zespołów, które skierowane są do organizatorów.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W KATEGORII GRUP ŚPIEWACZYCH:
NAGRODĘ GŁÓWNĄ „SIEDLECKIEGO PAWIA” oraz nagrodę finansową
w wysokości po 500 zł otrzymują:
• Zespół Śpiewaczy KARNIOWIANIE z Karniowic
• Męska Grupa Śpiewacza POGÓRZANIE z Jastrzębi
I MIEJSCE oraz nagrodę finansowa wysokości 400 zł otrzymuje:
• Kobieca grupa Śpiewacza POGÓRZANKI z Jastrzębi:
Trzy równorzędne II MIEJSCA oraz nagrody finansowe w wysokości po 350 zł każda otrzymują:
• Męska Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
• Kobieca Grupa Śpiewacza SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
• Męska Grupa Śpiewacza SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
Dwa równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody finansowe w wysokości po 300 zł otrzymują:
• Kobieca Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
• Kobieca Grupa Śpiewacza KOZIEROWIANIE z Kozierowa
Wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 250 zł otrzymuje:
• Kobieca Grupa Śpiewacza GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
Dyplom za udział z dodatkiem finansowym po 200 zł każdy otrzymują:
• Męska Grupa Śpiewacza PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
• Męska Grupa Śpiewacza PSARZANIE z Psar
• Kobieca Grupa Śpiewacza PSARZANIE z Psar
W KATEGORII KAPEL nie przyznano statuetki SIEDLECKIEGO PAWIA.
I MIEJSCE, nagrodę finansową w wysokości 450 zł otrzymuje:
• Kapela Ludowa POGÓRZANIE z Jastrzębi
II MIEJSCE, oraz nagrodę finansową w wysokości po 350 zł każda otrzymuje:
• Kapela Ludowa SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
Dwa równorzędne III MIEJSCA oraz nagrody finansowe w wysokości po 300zł otrzymują:
• Kapela Ludowa OPATKOWICE z Zakliczyna
• Kapela Ludowa ŁAPANOWIANIE z Łapanowa.

I Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie

W niedzielę 29 września 2019 r. Siedlec rozbrzmiał folklorem. To wspaniałe święto, na które nasza miejscowość  czekała wiele lat. I udało się, bo Siedlec to ostoja tradycji, kultury i folkloru.  I  Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie to festiwal, który został zorganizowany po raz pierwszy i od razu zdobył duże uznanie wykonawców. Do Siedlca przyjechali przedstawiciele z 8 gmin Małopolski: Brzeska, Dobrej, Jodłownika, Łapanowa, Ryglic, Szczucina, Trzebini, Zakliczyna. Kapele oraz grupy śpiewacze kobiece i męskie prezentowały się przed jury w składzie: przewodnicząca –Jadwiga Adamczyk, folklorysta, kierownik Sekcji Dziedzictwa Kulturowego w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Beata Rompała– główny specjalista ds. upowszechniania kultury ludowej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Danuta Cetera -etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, Krystyna Dziurdzia-muzyk, Patryk Rutkowski – etnograf, choreograf.  Festiwal przebiegał w fantastycznej atmosferze. W przesłuchaniach konkursowych wzięli udział:

 • Grupa Śpiewacza ZALASOWIOKI z Zalasowej
 • Młodzieżowa Kapela Ludowa Z POD DĘBA z Zalasowej
 • Grupa Śpiewacza WIŚLANIE ze Szczucina
 • Kobieca Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Porąbki Spytkowskiej
 • Kapela Ludowa ZALASOWIANIE z Zalasowej
 • Męska Grupa Śpiewacza ZPiT PORĘBIANIE z Porąbki Spytkowskiej
 • Męska Grupa Śpiewacza BOLĘCANIE
 • Kapela SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej
 • Kobieca Grupa Śpiewacza GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
 • Kobieca Grupa Śpiewacza Psarzanie z Psar
 • Kapela MAŁE OPATKOWICE z Zakliczyna
 • Kobieca Grupa Śpiewacza KARNIOWANIE z Karniowic
 • Kapela OPATKOWICE z Zakliczyna
 • Kobieca Grupa Śpiewacza SKRZYDLANKI ze Skrzydlnej
 • Kapela Ludowa GWOŹDZIEC z Gwoźdźca
 • Męska Grupa Śpiewacza Psarzanie z Psar
 • Kobieca Grupa Śpiewacza BOLĘCANKI z Bolęcina
 • Kapela Ludowa SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
 • Męska Grupa Śpiewacza SKRZYDLANIE ze Skrzydlnej

Wszyscy wykonawcy prezentowali na scenie folklor własnego regionu w formie tradycyjnej. Barwne stroje, piękna muzyka, niepowtarzalne wykonania pieśni ludowych towarzyszyły wszystkim kapelom i grupom śpiewaczym. Licznie zgromadzonej publiczności dostarczono wiele wrażeń. Prowadzącym festiwal był Marcin Korbut – muzyk, pasjonat folkloru, chórmistrz Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Po przesłuchaniach konkursowych, w trakcie obrad jury, na scenie prezentowały się grupy, które jeszcze raz chciały pokazać piękno swojego regionu poza konkursem. Wspaniała atmosfera sprawiła, że  część  kapel i grup śpiewaczych tak się zintegrowała, że  przed budynkiem Domu Kultury połączyli wspólne siły, aby razem grać i śpiewać. Siedlec dosłownie rozbrzmiał folklorem, gdyż muzyka rozniosła się po okolicy , a pomógł jej w tym ciepły, jesienny wiatr. W pewnym momencie impreza miała charakter wewnętrzny i nieprzewidziany  przez  organizatorów zewnętrzny. Aż miło było popatrzeć jak folklor łączy ludzi. W trakcie obrad jury na scenie prezentowała się również Kapela Marcina Korbuta z Siedlca, a tuż przed ogłoszeniem wyników, żywiołowego krakowiaka w przepięknej choreografii zatańczył Zespół Pieśni i Tańca” Łapanowianie”. Po koncercie „Łapanowian” przewodnicząca jury odczytała protokół z obrad, a przybyły na uroczystość radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec  oraz wicestarosta Powiatu Bocheńskiego Ryszard Drożdżak wręczyli nagrody. Nagrodą główną była statuetka „Siedleckiego Pawia” wykonana przez miejscowego artystę Zygmunta Bóla.   Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody finansowe. Należy podkreślić, że festiwal odbył się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Mecenat Małopolski”. Nagrodę publiczności zdobyła kapela i grupy śpiewacze ze Skrzydlnej oraz najmłodsza kapela z Opatkowic. Nagrody publiczności zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Wyrazy podziękowania należą się również sponsorom festiwalu: Firmie PULSAR, Firmie COLD, Firmie przewozowej TELESFOR, Firmie ETNOszafa.  W ramach projektu zostały zrealizowane również warsztaty AKADEMII KRAKOWIAKA, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Siedlcu, a prowadzili je Marcin Korbut, Justyna Chmielek- Korbut, Marcin Pilch. W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby  wzbogaciło się o 6 kompletów strojów regionalnych, które będą stanowić wizytówkę naszej wspaniałej miejscowości. Podziękowanie należy się wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festiwalu.Podziękowania kierujemy w stronę Pawła Lekkiego za obsługę dźwięku i stworzenie niezwykłego widowiska świateł, Roberta Więska z ekipą za obsługę gastronomiczną oraz do wszystkich, którzy pomagali w organizacji I Jesiennych Impresji Folklorystycznych/ Krystyna Pilch, Małgorzata Pilch, Anita Flasza, Michał Maciuszek, Anna Niemiec, Andrzej Bielak, Nicola Cygal, Małgorzata Ból, H. Zamęta, panie z  Nieszkowic Małych/. Szczególne podziękowania należą się wszystkim wykonawcom, którzy przybyli do Artystycznej Doliny oraz mieszkańcom Siedlca i okolicy przybyłym na tę uroczystość.

Zarząd Stowarzyszenia👏

I Jesienne Impresje Folklorystyczne w Artystycznej Dolinie,

Siedlec, 29.09.2019